วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
นำโดยช่างอ๊อด อ๊อด ไททัน และคณะ ได้เข้ามาตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งเหียง  เพื่อความเป็นระเบียบของนักเรียนทางโรงเรียนวัดทุ่งเหียงขอขอบพระคุณช่างตัดผมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com