นำโดยนางชริตา จิตเจือจุน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายวิวัฒน์ สินเธาว์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนางได้เข้ามาฉีดวัคซีน ป้องกันบาดทะยัก,โปริโอ,ไข้สมองอักเสบ,หัด,หัดเยอรมัน ให้กับนักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อป้องกันโรคที่สามารถควบคุมด้วยวัคซีน และเพื่อรับวัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐานในช่วงอายุของนักเรียน ทางโรงเรียนวัดทุ่งเหียง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนนาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com