เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดทุ่งเหียงได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยครูเกศินี โพธิ์ทอง ครูผู้อำเนินการได้นำนักเรียนชั้น ป.3-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 110 คน คณะครู 6 คน โดย ภายในงานผู้เข้าชมจะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน จุดประกายความคิด เปิดจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่นำสมัย โดยไฮไลต์สำคัญของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ประกอบไปด้วย 9 นิทรรศการหลัก

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com