โรงเรียนวัดทุ่งเหียงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยคุณครูนนทชา แสนกล้า ประธานกิจกรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com