การออกกำลังกายกิจกรรมเต้นแอโรบิค ลดพุงลดโรค ครูศักดิ์ศิลป์ ปริวันตังและคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรม “เต้นแอโรบิค” เป็นการเต้นออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายของนักเรียนสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ กิจกรรมเต้นแอโรบิคจะจัดทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียน

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com