เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำวัตถุดิบมาทำอาหาร เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ นักเรียนได้แบ่งหน้าที่ช่วยกันทำอาหาร โดยใช้เวลาในการประกอบอาหาร 1 ชั่วโมงและยังได้รับเกียรติจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ครูนนทชา แสนกล้า, ครูสุเพียบ กูลรัตน์ และครูวรัญญา ตอรบรัมย์ มาชิมอาหารพร้อมทั้งให้คำแนะนำ คำชื่นชมในการทำอาหารของนักเรียนอีกด้วย

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com