เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ ตลาดทุ่งเหียง พร้อมทั้งยังได้นำเทียน จตุปัจจัยถวายแด่วัดทุ่งเหียง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการดำเนินตามกิจกรรม 10 วัน 10 ความดี ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com