เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดทุ่งเหียงได้ประดับตกแต่งเทียนพรรษาและนำขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ ตลาดทุ่งเหียง

งานประเพณีแห่เทียนพรรษายังแฝงไว้ด้วยกุศโลบายที่ต้องการเห็นความสามัคคีของคณะครูและนักเรียน การร่วมมือร่วมใจกัน การมีส่วนร่วมในสังคม นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นลูกมือช่างในการตกแต่งต้นเทียน และการนำขบวนการฟ้อนรำให้มีความงดงาม แล้วจึงได้นำเทียนไปถวาย ณ วัดทุ่งเหียง พร้อมจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com