สิ่งก่อสร้าง ปีก่อสร้าง

อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552

 

มี 2 ชั้น
ชั้นล่าง
-ลานกิจกรรม
ชั้นบน
-ห้องเรียน 4 ห้อง
-ห้องสภานักเรียน 1 ห้อง
-ห้องดนตรี 1 ห้อง

ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539

จำนวน
-หญิง 2 ห้อง
-ชาย 2 ห้อง

อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2538

มี 2 ชั้น
ชั้นล่าง
-ห้องสมุด
ชั้นบน
-ห้องเรียน 4 ห้อง

เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2534

ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2532

จำนวน
-หญิง 3
-ชาย 3

สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์
313
ปีที่สร้าง 2527

อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526

มี 2 ชั้น
ชั้นล่าง
-ห้องเรียน 2 ห้อง
-ห้องธุรการ 1 ห้อง
ชั้นบน
-ห้องเรียน 2 ห้อง
-ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง
-ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
-ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
-ห้องน้ำครู 1 ห้อง

ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2519

อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2502

มี 1 ชั้น
-ห้องเรียน 1 ห้อง
-ห้องอุปกรณ์ 1 ห้อง
-ห้องพยาบาล 1 ห้อง

สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2483

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com